UVODNI ŠTUDIJSKI DAN ZA ŠTUDENTE 1. LETNIKOV/CIKLUSOV V ŠTUDIJSKEM LETU 2022/23

Za izredne študente 1. ciklusov vseh študijskih programov bo potekal v četrtek, 29. 9. 2022 ob 16. uri v predavalnici B12.

Za redne študente vseh 1. letnikov  vseh študijskih programov bo potekal v petek, 30. 9. 2022 ob 8. uri v predavalnici B12.

 

Uvodni študijski dan je namenjen za:

  1. Razdelitev študijskih gradiv in osebnih gesel
  2. Predstavitev veljavne zakonodaje in pravilnikov – pravice in dolžnosti študentov, hišni red.
  3. Organiziranost študijskih procesov na šoli, izbirnost po programih, študijske obveznosti
  4. Napotki za uspešen študij
  5. Predstavitev uporabe IKT pri študiju

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content