Objavljamo pismo Sonje Mavsar o aktivnostih na področju internacionalizacije visokega šolstva. Vabljeni k prebiranju dokumentov in informacij.

 


Spoštovani Erasmus+ koordinatorji projektov mobilnosti v visokem šolstvu med programskimi državami, spoštovani nosilci ECHE listine

V okviru projekta EHEA (http://www.cmepius.si/visokosolsko-izobrazevanje/projekt-ehea/) v sodelovanju MIZŠ je nastala in bila konec leta 2016 s strani vlade RS sprejeta Strategija internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016-2020. Skupaj z Akcijskim načrtom 2016-2018 je objavljena na spletni strani CMEPIUS v Knjižnici dokumentov (http://www.cmepius.si/knjiznica/publikacije/).

Ker so mobilnosti in s tem projekti mobilnosti v katerih sodelujete še posebej izpostavljeni, in sta vam dokumenta lahko v oporo in nam služita kot obvezna podlaga in smernica pri izvajanju projektov ter pripravi strategij internacionalizacije, vam posredujem neposredni povezavi do obeh dokumentov. Prosim, da posredujete informacijo na naslove sodelavcev na vaših  institucijah, ki bi jim dokumenta lahko koristila pri delu. Hvala.

 

Lep pozdrav.

Sonja Mavsar | Svetovalka
CMEPIUS
Ob železnici 30a | SI-1000 Ljubljana
tel +386-1-620-94-61 | fax +386-1-620-94-51

spletna stran | facebook | zemljevid | e-naslov 

 


Kratek povezetek iz Strategije internacionalizacije slovenskega visokošolskega prostora

Na str. 10 Strategije so našteta glavna Področja in cilji Strategije internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016–2020, sledijo pa podrobnejša pojasnila k vsakemu od petih področij in pa definirani cilji.

Strategija internacionalizacije slovenskega visokošolskega prostora je za uresničitev  vizije usmerjena v pet ključnih področij:

  1.  mobilnost kot ključni del slovenske visokošolske skupnosti, odprte v mednarodno okolje,
  2. kakovostno mednarodno znanstvenoraziskovalno in razvojno sodelovanje,
  3. spodbujanje razvoja medkulturnih kompetenc,
  4. 4.ciljna usmerjenost v prednostne regije in države,
  5. promocija, podpora ter spremljanje Strategije internacionalizacije  slovenskega visokega šolstva.

DOKUMENTA:


 

Skip to content