Šolski center Celje, Višja strokovna šola objavlja razpis za pridobitev naziva predavatelj višje strokovne šole za predmete študijskih programov:

  1. AVTOSERVISNI MENEDŽMENT:
  • Trženje in komercialno poslovanje;
  1. GRADBENIŠTVO:
  • Prometni objekti;
  • Kalkulacije in poslovanje.

Skladno s 33. in 34. členom Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS št. 86/2004, 100/2013) bo naziv predavatelj/-ica višje strokovne šole podeljen za obdobje petih let kandidatu/-ki, ki izpolnjuje predpisane pogoje glede:

  • Izobrazbe, na podlagi Pravilnika o izobrazbi predavateljev višje strokovne šole (Ur. l. št 35/2011), v povezavi s posameznim študijskim programom;
  • delovne dobe – tri leta ustreznih delovnih izkušenj;
  • vidnih dosežkov na strokovnem področju (Ur. l. RS, št. 76/2014 –  Pravilnik o merilih za določitev vidnih dosežkov za pridobitev naziva predavatelj višje šole).

 

Na podlagi Pravilnika o postopku za imenovanje v naziv predavatelja višje šole (Ur. l. št. 76/2014) pošljite pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev v 10 dneh po objavi razpisa na naš naslov: Šolski center Celje, Višja strokovna šola, Pot na Lavo 22, 3000 Celje, s pripisom »Prijava na razpis«.

Kandidati/-ke bodo o izboru obveščeni po končanem uradnem postopku.

Skip to content