Si želiš zanimivo in dinamično delo v gradbeništvu?

 Če si odgovorna, samoiniciativna in komunikativna oseba, z dobrimi sposobnostmi za vodenje projektov, izvajalcev in sodelavcev se pridruži podjetju KOP BREŽICE d.d.!

 Zavedamo se, da so za dosego želenih poslovnih rezultatov v največji meri zaslužni uspešni in odgovorni zaposleni, zato novim sodelavcem omogočamo osebnostno in karierno rast.

Zaradi povečanega obsega dela in širitve podjetja vabimo k sodelovanju. Prošnje lahko posredujete po pošti na naslov podjetja KOP Brežice d.d., CPB 9, Brežice  ali na e-mail: info@kop-brezice.si. Rok za prijavo je 15.02.2019.


VODJO PROJEKTA V GRADBENIŠTVU I

 Izzivi, s katerimi se bo srečeval izbrani kandidat:

 • priprava projekta in tehničnega, finančnega in časovnega plana izgradnje objekta v skladu s projektno dokumentacijo, standardi gradbene stroke in gradbeno pogodbo
 • organiziranje vseh potrebnih virov za uspešno izvedbo projekta
 • samostojno vodenje projekta in sprejemanje vseh ukrepov za doseganje s planom določenih tehničnih, finančnih in časovnih ciljev izvedbe projekta
 • priprava strokovno-tehničnih in komercialnih zahtev, potrebnih za oblikovanje povpraševanja po obrtniško-inštalacijskih in zaključnih delih, gradbenih polproduktov in gradbene opreme
 • sodelovanje pri izboru podizvajalcev in dobaviteljev gradbenih polproduktov in gradbene opreme
 • sodelovanje pri pogajanjih s podizvajalci in dobavitelji
 • sodelovanje s pristojnimi nadzornimi organi in strokovnimi delavci naročnika, s ciljem realizacije projekta
 • samostojno vodenje projektne skupine
 • priprava mesečnega, periodičnega in končnega poročila o realizaciji izvedbe projekta
 • sodelovanje pri ponudbenem postopku z vidika tehnične izvedbe in zahtevnosti projektov, predlaganje morebitnih rešitev in racionalizacij
 • sodelovanje pri razvoju objektov z vidika tehnične izvedbe ter predlaganje morebitnih rešitev in racionalizacij
 • kontrola ključnih postavk ponudb ter predlaganje morebitnih ustreznejših izvedbenih rešitev in racionalizacij
 • ostala dela po nalogu nadrejenega

DELOVODJO I,II

 Izzivi,  s katerimi se bo srečeval izbrani kandidat:

 • dnevno razporejanje delavcev na posamezne delovne naloge in sestavljanje delovnih skupin v skladu s planom napredovanja gradbenih del in usposobljenostjo posameznih delavcev
 • mikro-organizacija gradbišča in vodenje manjših gradbišč
 • skrb za kvalitetno izvedbo gradbenih in obrtniško-instalacijskih del ter za dosledno izvajanje del po tehnoloških projektih gradbišča
 • spremljanje in nadzor dela delavcev in delovnih skupin glede na kvaliteto del, usklajenostjo del s projektom, racionalno uporabo ter izkoriščanje delovnih sredstev in materiala
 • vodenje evidenc uporabe resursov, vodenje vseh vrst gradbiščne dokumentacije, izdelava gradbene knjige vključno s prilogami
 • ugotavljanje delovne uspešnosti delavcev in vodenje delovnih ur
 • dnevno poročanje vodstvu gradbišča o stanju na gradbišču, dajanje predlogov glede tehnoloških izboljšav pri izgradnji objekta
 • pravočasno obveščanje vodstva gradbišča o potrebah po materialnih in človeških virih – izdaja zahtevnic
 • prevzem gradbenega materiala in njegovo skladiščenje skladno s shemo organizacije gradbišča in zavarovanje pred kvarjenjem in odtujitvijo
 • neposredno izvajanje vseh ukrepov za zavarovanje posebno nevarnih mest na gradbišču
 • odgovornost za določanje relativne višine in postavljanje profilov vseh vrst ter sodelovanje z geodetsko službo pri vnosu projekta na teren
 • neposredno izvajanje vseh predpisov iz varstva pri delu in drugih internih navodil družbe
 • odgovornost za izobraževanje in usposabljanje delavcev, po potrebi tudi s praktičnimi prikazi
 • druga dela po nalogu nadrejenega

Zaželena znanja, izkušnje in kompetence:

 • stopnja izobrazbe smer gradbeništvo(delovodja I), IV.stopnja (delovodja II)
 • najmanj 3 leta delovnih izkušenj (delovodja I), 2 leti (delovodja II)
 • usposobljenost za delo z osebnim računalnikom
 • sposobnost vodenja
 • komunikativnost, sposobnost dela v timu
 • branje načrtov
 • poznavanje strokovnih standardov in predpisov v gradbeni stroki
 • izpit B kategorije

Kaj podjetje ponuja:

 • zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljšanja in kasnejše zaposlitve za nedoločen čas
 • raznoliko in dinamično delo
 • nagrajevanje za dobre dosežke
 • potrebna usposabljanja

 

Prošnje lahko posredujete po pošti na naslov podjetja KOP Brežice d.d., CPB 9, Brežice  ali

na e-mail: info@kop-brezice.si. Rok za prijavo je 15.02.2019.

Skip to content