Naslov projekta: UJEMI SVOJ POKLIC

Leto: 2004

Ena izmed pomembnejših odločitev v življenju je izbira poklica. Na njo vplivajo trije temeljni dejavniki. Prvi je bojazen glede poklica, drugi ambicioznost in tretji vpliv staršev. Miselnost, da te poklicne šole omejijo, je posledica nepoznavanja tehniških programov.

Zaradi navedenih dejstev in zaradi izkušenj na že realiziranih projektih (nastop na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju) je prišlo do spremenjenega pristopa k promociji poklicev in poklicnega izobraževanja.

V okviru Šolskega centra Celje smo bili tudi na VSŠ aktivno vključeni v promocijo tehničnih smeri pri izbiri nadaljnje poklicne in inženirske kariere.

Več o projektu na spletnem naslovu: UJEMI SVOJ POKLIC

 

Skip to content