Obveščamo vas, da nadaljujemo z aktivnostmi v sklopu projekta Izpopolnjevanja CiljajVišje! in odpiramo prijavo na izobraževanje Office 365. Namen programa je predavatelje spodbuditi k večji uporabi zbirke programov, aplikacij, orodij Office 365 in spletnih učilnic, s katerimi bodo pripomogli h kakovostnejšemu in interaktivnejšemu izvajanju študijskega procesa tako v klasični in hibridni učilnici, kot tudi pri izobraževanju na daljavo. Vsebinski del programa je razdeljen v tri sklope in sicer uporaba Office 365, izvajanje uporabe orodja Office 365 ter samostojno delo. S pomočjo programa bodo lahko udeleženci dosegli večjo avtomatizacijo in poenostavljen način sodelovanja med uporabniki – deljenje datotek in skupno oblačno shranjevanje vsebin (študent/predavatelj). Vsebine programa se bodo dotikale ocenjevanja in dela na daljavo s pomočjo zbirke programov Office 365. Pripomogle bodo k učinkovitejšemu načrtovanju časa (optimizacija dela). Program bo praktično naravnan in primeren za takojšnjo vpeljavo v prakso.

Prijava je dostopna na spletni povezavi:  https://www.skupnost-vss.si/prijavnice/prijavnica-solski-center-celje-office-365/

Urnik izpopolnjevanja:

Dan

Datum

Začetek predavanj

Število ur

Ponedeljek

3.5.2021

16:00

3 šolske ure

Petek

7.5.2021

16:00

3 šolske ure

Ponedeljek

10.5.2021

16:00

3 šolske ure

Petek

14.5.2021

16:00

3 šolske ure

Ponedeljek

17.5.2021

16:00

3 šolske ure

Petek

21.5.2021

16:00

3 šolske ure

Ponedeljek

24.5.2021

16:00

3 šolske ure

Petek

28.5.2021

16:00

3 šolske ure

Ponedeljek

31.5.2021

16:00

3 šolske ure

Petek

4.6.2021

16:00

3 šolske ure

Za vse dodatne informacije pišite na elektronski naslov: natalija.klepej@sc-celje.si.  

 

Vstopni pogoji za udeleženca:

  • Dokazilo, da je zaposlen (potrdilo ZPIZ ali potrdilo delodajalca).
  • Dokazilo, da je prepoznan kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v programih višjega strokovnega izobraževanja (sklep akreditacijske komisije ob imenovanju za predavatelja VSŠ ali potrdilo ravnatelja, da so v zadnjem letu pred vključitvijo v program izpopolnjevanja predavali v programu višjega strokovnega izobraževanja ali še predavajo oziroma so potencialni strokovni delavci za izvajanje teh programov v skladu z letnim delovnim načrtom izvajalca).
  • Izvaja udeleženca

Od udeleženca se pričakuje aktivna udeležba na programu, ki bo vključeval tudi samostojno delo in izdelek.

Se vidimo.

Lep pozdrav

Natalija Klepej Gržanič

 

Šolski Center Celje – MIC

Pot na Lavo 22, 3000 Celje

T   03/42 85 826

F   https://www.facebook.com/mic.sccelje/

W  sc-celje.si

     mic.sc-celje.si

 

Skip to content