Na Višji strokovni šoli Šolskega centra Celje bi v mesecu novembru, tako kot mnoga leta nazaj, podelili diplome, in sicer že 25. generaciji diplomantov naše šole. Načrtovano slovesno podelitev diplom in srečanje z diplomanti smo morali zaradi koronavirusa in vseh v zvezi s tem prepovedi ter omejitev odpovedati. Ob tej priložnosti se vsem diplomantom generacije 2021 opravičujemo, ker niste bili deležni svečane podelitve diplomskih listin, in da so pri tem bili prikrajšani tudi vaši najbližji, ki bi jih povabili na podelitev. Verjamemo pa, da v danih trenutkih niste nič manj ponosni, veseli in zadovoljni, da ste prišli do enega od zadanih ciljev.

V letošnjem letu si je z diplomo pridobilo strokovni naziv inženir oz. inženirka 102 diplomanta, in sicer 50 iz strojništva, 17 iz področja gradbeništva, 19 iz mehatronike in 16 iz avtoservisnega menedžmenta.

Med diplomanti je 65 študentov rednega in 37 študentov izrednega študija.

V 25 letih delovanja višje strokovne šole je na naši šoli diplomiralo 2.657 diplomantov v petih višješolskih programih.

Višja strokovna šola že šestindvajseto leto sodeluje pri razvoju in vzgoji inženirskega kadra v slovenskem prostoru. Vseh teh rezultatov pa ne bi bilo brez dobrega predavateljskega kadra in dobrega sodelovanja z gospodarstvom. Povezuje nas praktično izobraževanje študentov, reševanje realnih problemov v podjetjih skozi nastajanje diplomskih del in predavatelji, ki prihajajo iz gospodarstva. Zato bi se ob tej priložnosti zahvalil vsem predavateljem, mentorjem in predstavnikom gospodarstva za nenadomestljiv prispevek k izvedbi izobraževalnega procesa in s tem tudi k uspešnemu delu naše šole.

Tudi letos smo podelili nagrade najboljšim diplomantom generacije 2021 in to so: Miha Močnik – ASM, Dragan Stanković – GRA, Dejan Pekovšak – MEH in David Kuhar – STR.

Zlati diplomant 2021 pa je David Kuhar.

Priznanje Naj mentor 2021 pa si je prislužil dr. Ivan Gubenšek, saj je bil v tem letu mentor 17 diplomantom.

 

Skip to content