Na Višji strokovni šoli Šolskega centra Celje bi v mesecu novembru, tako kot vsa leta nazaj, podelili diplome, in sicer že 24. generaciji diplomantov naše šole. Načrtovano slovesno podelitev diplom in srečanje z diplomanti smo morali zaradi koronavirusa in vseh v zvezi s tem prepovedi ter omejitev odpovedati. Ob tej priložnosti se vsem diplomantom generacije 2020 opravičujemo, ker niste bili deležni svečane podelitve diplomskih listin, in da so pri tem bili prikrajšani tudi vaši najbližji, ki bi jih povabili na podelitev. Verjamemo pa, da v danih trenutkih niste nič manj ponosni, veseli in zadovoljni, da ste prišli do enega od zadanih ciljev.

V letošnjem letu si je z diplomo pridobilo strokovni naziv inženir oz. inženirka 75 diplomantov, in sicer 35 iz strojništva, 13 iz področja gradbeništva, 20 iz mehatronike in 7 iz avtoservisnega menedžmenta. Med diplomanti je 49 študentov rednega in 26 študentov izrednega študija. V 24 letih delovanja višje strokovne šole je na naši šoli diplomiralo 2.565 diplomantov v petih višješolskih programih. Višja strokovna šola je tako dala velik doprinos k razvoju in vzgoji inženirskega kadra v slovenskem prostoru. Vseh teh rezultatov pa ne bi bilo brez dobrega predavateljskega kadra in dobrega sodelovanja z gospodarstvom, ki nas povezuje praktično izobraževanje študentov, reševanje realnih problemov v podjetjih skozi nastajanje diplomskih del in predavatelji, ki prihajajo iz gospodarstva. Zato bi se ob tej priložnosti zahvalil vsem predavateljem, mentorjem in predstavnikom gospodarstva za nenadomestljiv prispevek k izvedbi izobraževalnega procesa in s tem tudi k uspešnemu delu naše šole.

Tudi letos smo podelili nagrade najboljšim diplomantom generacije 2020 in to so: Marko Obreza – ASM, Jožef  Bencak – GRA, Jaka Slomšek – MEH in Brigita Pogačar – STR. Zlati diplomant 2020 pa je Jožef  Bencak.

Priznanje Naj  mentor 2020 pa si je prislužil dr. Ivan Gubenšek, saj je bil v tem letu mentor 14 diplomantom.

V imenu vseh predavateljev izrekam čestitke vsem letošnjim dobitnikom diplomske listine, še posebej pa dobitnikom nagrad in priznanj.

 

Alojz Razpet, ravnatelj

 

Diplomanti2020 Small

Skip to content