Na podlagi drugega odstavka 105. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) je ministrica za izobraževanje, znanost in šport sprejela S K L E P o podaljšanju statusa študentom višjih strokovnih šol in napredovanju v višji letnik.

Zaradi varovanja pravic in pravnih koristi študenta višje strokovne šole, ki mu v študijskem letu 2020/2021 zaradi izvajanja ukrepov za omejevanje in preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 ni mogl opraviti praktičnega izobraževanja, določa možnost:

  1. podaljšanja statusa v študijskem letu 2021/2022 za eno študijsko leto, če je opravil obveznosti v obsegu vsaj 30 KT ali
  2. napredovanja v višji letnik, če je opravil obveznosti v obsegu vsaj 40 KT.

 

O podaljšanju statusa in o napredovanju v višji letnik odloči višja strokovna šola na podlagi utemeljene vloge študenta.

Če je študent opravil obveznosti v obsegu vsaj 40 kreditnih točk po ECTS, lahko poda vlogo za napredovanje v višji letnik ali vlogo za podaljšanje statusa.

Študent mora neopravljeno praktično izobraževanje opraviti do zaključka študija.

Skip to content