V okviru projekta razvoja vseživljenjske karierne orientacije in svetovanja v višjem strokovnem izobraževanju, ki ga vodi Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije, smo 26. 3. 2024 na naši šoli imeli predavanji za študente.

V uvodu je ga. Natalija Klepej Gržanič predstavila Skupnost VSŠ in njene aktivnosti za študente.

Predavanje iz področja finančne pismenosti z naslovom »Kaj sploh je investiranje in kako začeti?« je izpeljal g. Rok Trdan. Pred izvedbo je izvajalec s kratko anketo preveril utrip med slušatelji in izluščil glavna njihova zanimanja. Ker se je večina vprašanj navezovala na investiranje, je na predavanju v začetku predstavil delovanje finančnega sistema in kako mehanizmi, kot so inflacija, obresti, vplivajo na naše osebne finance. Osrednji del predavanja je bil “abeceda investiranja”, pogovarjali so se, katere možnosti investiranja obstajajo in kako se investiranja lotiti. Posvetili so se tudi tveganjem, davkom in stroškom. Zadnji del predavanja je bil posvečen vprašanjem slušateljev. Predavanje je tako želelo študentom ponuditi širšo sliko upravljanja z denarjem, hkrati pa so bili glavni poudarki vezani na vprašanja študentov, ki so jih imeli možnost postaviti že vnaprej.

V drugem delu je ga. Iva Ana Virant predstavila delovanje Inkubatorja Savinjske regije, njegove ključne aktivnosti. S pomočjo promocijskih videov so študenti lahko dobili vpogled v živahno podjetniško dogajanje, spoznali so naprave in orodja, ki jih imajo podjetniki na voljo, seznanila pa jih je tudi z izobraževanji, ki jih izvajajo. Med projekti je izpostavila projekt Korak naprej, ki je za mlade in potencialne podjetnike trenutno najbolj aktualen.

Skip to content