V mesecu marcu in aprilu za vas pripravljamo izpopolnjevanje  Inovativne metode poučevanja in učna okolja. Program ponuja udeležencem vpogled v sodobne metode edukacije na daljavo. Predstavljeni bodo primeri dobrih praks uporabe inovativnih/prožnih metod poučevanja, s katerimi se omogoča kakovostnejše, učinkovitejše izobraževanje in usposabljanje ter krepi motivacija študentov za pridobivanje novih vsebin ter pridobivanj znanja s področja uporabe sodobnih digitalnih tehnologij za bolj personaliziran/individualno prilagojen študij.

Prijava je dostopna na spletni povezavi:  https://www.skupnost-vss.si/izpopolnjevanja-ciljajvisje/

Urnik izpopolnjevanja:

Za vse dodatne informacije pišite na elektronski naslov: natalija.klepej@sc-celje.si

Vstopni pogoji za udeleženca:

  • Dokazilo, da je zaposlen (potrdilo ZPIZ ali potrdilo delodajalca).
  • Dokazilo, da je prepoznan kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v programih višjega strokovnega izobraževanja (sklep akreditacijske komisije ob imenovanju za predavatelja VSŠ ali potrdilo ravnatelja, da so v zadnjem letu pred vključitvijo v program izpopolnjevanja predavali v programu višjega strokovnega izobraževanja ali še predavajo oziroma so potencialni strokovni delavci za izvajanje teh programov v skladu z letnim delovnim načrtom izvajalca).
  • Izvaja udeleženca

Od udeleženca se pričakuje aktivna udeležba na programu, ki bo vključeval tudi samostojno delo in izdelek.

Se vidimo.

Natalija Klepej Gržanič

 

Šolski Center Celje – MIC

Pot na Lavo 22, 3000 Celje

T   03/42 85 826

F   https://www.facebook.com/mic.sccelje/

W  sc-celje.si

     mic.sc-celje.si

 

Skip to content