Na spletni strani EURYDICE Slovenija je bila 12. novembra objavljena naslednja zanimiva informacija.

Letošnji Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva (.pdf) bo v četrtek, 28. novembra 2019, ob 16.30. Dogodek poteka v podjetjih po vsej Sloveniji – seznam vseh prijavljenih podjetij je na www.odkrijsvojtalent.si, kjer je možna individualna ali skupinska prijava.

Gospodarska zbornica Slovenije bo posebej nagradila svetovalnega delavca, učitelja ali profesorja, ki bo motiviral največje število otrok za obisk v podjetjih in se tudi sam udeležil obiska podjetja s prijavo učencev in dijakov na obisk v izbrano podjetje. Prav tako bo nagrado prejela šola.

Vir in več informacij: ZRSŠ, 4. 11. 2019


2019-11-28-dan-odprtih-vrat-nova-splet-small

Kaj je Eurydice?

Eurydice je evropsko informacijsko omrežje za izmenjavo podatkov o izobraževanju. Mreža je zgrajena iz 42 nacionalnih enot v 38 državah in centralne enote v Bruslju, ki od leta 2008 deluje v okviru Izvršne agencije za izobraževanje, avdiovizualne vsebine in kulturo.

Eurydice Slovenija deluje na Uradu za razvoj izobraževanja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport in je nacionalna enota, ki skupaj z enotami drugih evropskih držav in centralno evropsko enoto v Bruslju sestavlja omrežje Eurydice.

Eurydice je vse od leta 1980 eden najpomembnejših strateških mehanizmov, ki so ga za spodbudo sodelovanja na področju izobraževanja ustanovili Evropska komisija in države članice z namenom prispevati k razumevanju izobraževalnih sistemov in politik. Med letoma 1995 in 2006 je omrežje Eurydice delovalo v okviru evropskega programa Socrates, od leta 2007 do 2013 je bilo del programa Vseživljenjsko učenje, od leta 2014 pa je del programa Erasmus+.

Skip to content