Dr. Janez Gašperšič je svoje pedagoško delo začel na visokem šolstvu kot asistent na Fakulteti za strojništvo  in nato  kot srednješolski učitelj. Pri izvajanju pedagoškega dela je bil izjemno uspešen in med sodelavci in dijaki je bil izjemno cenjen, saj je s svojim kvalitetnim in kreativnim delom znal pri udeležencih razviti samostojnost in ustvarjalnost.

Leta 1995 je sodeloval v Phare projektu, kjer se je postavljal sistem višjega strokovnega izobraževanja in razvijali prvi študijski programi. Aktivno je sodeloval pri pripravi študijskih programov strojništvo in gradbeništvo ter katalogov znanj. Prav tako je aktivno sodeloval pri prenovi višješolskih programov. Od leta 1996 je predavatelj VSŠ na Šolskem centru Celje. Trenutno predava na študijskih programih avtoservisni menedžment in strojništvo.

Za potrebe višjih strokovnih šol je za vodenje evidenc študentov in baz podatkov razvil program Evidenca, ki jo koristi večina višjih strokovnih šol v Sloveniji. V sodelovanju s Skupnostjo višjih strokovnih šol, še posebej pa s Komisijo za kakovost je pripravil tudi modul za anketiranje študentov in izdelavo analiz na področju kakovosti .

V letu 2002 je na pobudo Združenja VSŠ in MIZŠ sodeloval pri razvoju Višješolske prijavne službe in kot programer sodeloval pri izdelavi računalniške aplikacije za zbiranje prijav in razvrščanje kandidatov za vpis v višje strokovne šole. Vseh 20 let sodeluje z Višješolsko prijavno službo kot programer in kot informatik na vzdrževanju in posodabljanju informacijskega sistema. Pri tem pa sodeluje z strokovnjaki, ki delujejo na področju CEUVIZ, eVŠ in pa RIC.

S svojim znanjem in rešitvami je vedno bil na razpolago višjim strokovnim šolam za pomoč pri vodenju evidenc in vpisnih postopkov.

Dr. Janez Gašperšič je svojim delom pomembno prispeval k razvoju in kakovosti na področju višjega strokovnega izobraževanja in rezultati njegovega delovanja so praksi oziroma pri organiziranju in razvoju področja prepoznani ter potrjeni tudi v širši strokovni javnosti. S svojim delovanjem je trajno prispeval h kakovostnim vsebinskim in sistemskim rešitvam na področju višjega strokovnega izobraževanja.

 

Skip to content