Projekt foto natečaja za mlade, v okviru konference ManuFuture 2015 v Luxemburgu

VSŠ že 20 uspešno deluje na področju izobraževanja strokovnih kadrov na področju Strojništva, Gradbeništva, Mehatronike in v zadnjem času tudi Avtoservisnega menedžmenta. Prav povezanost šole z gospodarstvom preko dvo in polmesečnega praktičnega izobraževanja je temelj uspešne vključenosti študentov v realno delovno okolje. V času delovanja šole je že preko 2000 diplomantov uspešno pridobilo nova znanja in s tem tudi usposobljenost za nove zaposlitve v slovenski in evropski industriji.

Manufuture-galery-students-pictures-2015

Cilji projekta

Sodelujoči so preko projekta povabljeni, da s pomočjo fotografije predstavijo svoje dojemanje pomena in pomembnosti proizvodnje za prihodnost Evropske unije, njihovih držav, lokalnih skupnosti in njih samih z različnih vidikov (npr.: tehnološki, izobraževalni, ekonomski, socialni, okoljski, kulturni, itd. vidik). 

V samem projektu je sodelovalo tudi nekaj naših študentov.

Podrobnosti projekta: (http://manufuture2015photocontest.eu/termsconditions/)

 • Študente VSŠ med 18 in 26 letom starosti povabiti k izdelavi fotografij na temo:

         – What does manufacturing mean to me? (Kakšen pomen ima proizvodnja dejavnost zame?)

 • projekt bo zmagovalcu nagrajene fotografije omogočal predstavitev svojega dela na mednarodni konferenci v ManuFuture 2015 Luxemburgu,
 • namen projekta je promocija EU proizvodnje industrije in inženirskega dela,
 • fotografije smejo biti posnete v obdobju od 1. 3. 2015 do 16. 10. 2015 na temo industrijske proizvodnje, ljudi povezanih s to dejavnostjo, vplivi na okolje, … Več podrobnosti na spletni strani Manufuture2015 (http://manufuture2015photocontest.eu/termsconditions/),
 • študenti svoje izbrane fotografije za natečaj preko posebnega postopka prijave naložijo na spletno stran organizatorja natečaja (www.manufuture2015photocontest.eu) do najkasneje 16. 10. 2015; fotografije morajo ustrezati zakonu o avtorskih pravicah, zaščiti osebnih podatkov in ne smejo biti kakorkoli drugače neskladna z zakoni EU,
 • kvaliteta fotografij – minimalno 8 magapixlov, vsaj 2400 x 3500 pixels, posnete v formatu JPEG, skupna velikost pod 20MB),
 • kriteriji za izbor zmagovalne fotografije so skladnost fotografije glede na vsebino natečaja, kreativnost, originalnost in tehnična dovršenost.

Vabljeni k ogledu slik, ki so jih prispevali tudi naši študenti. >>

 


Sodelovanje z industrijo 2013/14 

Uspešen zaključek projekta BSH-VSS v letu 2014

V juniju 2014 smo na VSŠ in nato še v podjetju BSH izvedli zaključna sestanka v okviru skupnih projektov med podjetjem BSH in VSS v letu 2014. Pregledali smo opravljeno delo in rezultate. Ugotovili smo naslednje :

 • uspešno smo izvedli vse planirane aktivnosti,
 • projekt izdelave avtomatskega vračanja zabojnikov so študenti realizirali do faze tehnične dokumentacije, ki je bila predana izvajalcu, le ta pa jo bo prilagodil in realiziral ob novih proizvodnih linijah v podjetju BSH predvidoma prihodnje leto,
 • projekt izdelave programskega orodja za podporo spremljanju proizvodnje pa je bil v celoti realiziran in je že vključen v proizvodnji proces,
 • študenti, ki so izvajali oba projekta, so sodelovanje pozitivno ocenili, saj so mnenja, da so z delom na projektu veliko pridobili,
 • tudi mentorji so ocenili projektne aktivnosti in neposredno povezanost vsebine projektov s podjetjem kot uspešen in učinkovit način za motiviranje študentov in krepitev povezanosti šolskega procesa z realnim delovnim okoljem,
 • vodstvo BSH je bilo zelo zadovoljno z delom in rezultati študentov Višje strokovne šole Celje, zato smo se zavezali, da s projekti nadaljujemo tudi v prihodnjih letih,
 • ob zaključku projekta smo predstavniki VSŠ, podjetja BSH in vključeni študenti skupaj poiskali možnosti za še boljšo umeščenost projektnega dela v študijski proces in čas prakse, poiskali izboljšave na področju izmenjave informacij in določili zavezo za razširitev projektov tudi med različnimi študijskimi programi; vse izboljšave bomo vključili že v naslednjem letu pri planiranju bodočih projektov med šolo in industrijo.

Peter Četina, koordinator projekta VSS-BSH 2014

Več na to temo je bilo objavljeno tudi v:

Novicah ŠCC v Aprilu 2014 na strani 5 in
Novicah ŠCC v Oktobru 2014 na strani 7

Slika z enega od delovnih srečanj v podjetju BSH Nazarje.
Slika z enega od delovnih srečanj v podjetju BSH Nazarje.

 


Projekt VSŠ-BSH 2013/14 

Študenti prvega letnika strojništva na VSŠ Celje smo bili v študijskem letu 2013/2014 povabljeni k sodelovanju s podjetjem BSH Hišni aparati, d. o. o. Cilj našega sodelovanja je razvoj določenih izboljšav v proizvodnem procesu podjetja, ki jih bodo nato nekateri od nas implementirali med opravljanjem praktičnega izobraževanja v podjetju.
V mesecu oktobru nam je gospod Štiglic Boštjan, vodja industrijskega inženiringa v podjetju BSH, predstavil teme, ki segajo na področja senzorike, programiranja in konstruiranja. Izmed teh treh tem smo izbrali projekt izdelave mehanizma za voziček. Pri projektu sodelujemo: Maja Lipuš, Klavdija Ropas, Sabina Kišek, Tea Horvat, Dejan Pirnat in Mirza Hodžić, pod mentorstvom Petra Četine, univ. dipl. inž., dr. Janeza Gašperšiča, univ. dipl. inž. ter Stanke Vrhovec, univ. dipl. psih.

Prva skupina
Prva skupina

Naš cilj je preoblikovanje že obstoječega vozička z valjčnicami, ki se v proizvodnem procesu uporablja za zagotavljanje materiala na delovno mesto. Vozičku bomo dodali mehanizem za vračanje praznih zalogovnikov, ki bo ob sprožitvi sprostil prazen zalogovnik ter ga premaknil na najnižji nivo. S tem se sprosti prostor za nov, poln zalogovnik, brez da bi moral delavec karkoli ročno prelagati. Rezultat tega je bolj ergonomsko oblikovano delovno mesto in hitrejša menjava zalogovnikov.

Naš projekt je sestavljen iz različnih faz, najprej smo se lotili faze inicializacije, v kateri smo zapisali funkcionalnost vozička, njegove tehnične značilnosti, zahtevane standarde in zakone, ki so vezani na voziček ter recikliranje posameznih elementov vozička. Tej fazi je sledila faza koncipiranja, ki je temeljila predvsem na iskanju možnih rešitev. S pomočjo metod kreativnega razmišljanja smo prišli do treh rešitev, ki so v naših pogledih najučinkovitejše in najbolj optimalne. V nadaljevanju smo se s pomočjo vrednotenja ekonomskih in tehničnih kriterijev odločili samo za eno rešitev, na osnovi katere smo tudi predstavili možna tveganja. Sedaj sledi faza detajliranja, v kateri bomo s pomočjo programa ProE 4.0 prikazali 3D model izbrane rešitve.

Naloga druge skupine, v kateri so sodelovali Matic Telič, Matej Žlegel in Mario Komljen, je bila izdelava programske rešitve za grafični prikaz in obdelavo podatkov iz kontrolnih pultov. Rezultat projektne naloge na tem področju je rešitev, ki podjetju omogoča optimalnejši prikaz napak v proizvodnji, delež posameznih napak ter takta proizvodnje v izbranem časovnem intervalu.

Druga skupina
Druga skupina

Študenti, ki sodelujemo pri projektu, smo se za to odločili zaradi nabiranja izkušenj skozi reševanje praktičnih problemov v podjetju, obenem pa v praksi preizkušamo vso teoretično znanje, ki smo si ga pridobili na predavanjih. Zavedamo se tudi, kako pomembno je vzpostavljanje stikov s prakso in morebitnimi bodočimi delodajalci že tekom študija.

 


Poročilo o strokovni ekskurziji v podjetjih Unior in GKN

15. 3. 2011 ob 8.00 smo pričeli s strokovno ekskurzijo v podjetju Unior. Začeli smo z ogledom orodjarne oddelka Kovačnica. Prikazali so nam proces izdelave utopnega orodja vključno z odrezilnimi orodji. Sledil je ogled kovaških kladiv in preš v kovačnici. Podrobno smo spoznali delovne korake pri utopnem kovanju od segrevanja materiala, kovaškega valjanja, utopnega kovanja in obrezovanja odkovkov. Zelo zanimivo je bilo opazovati delo robotiziranih postopkov kovanja, kalibriranja in obrezovanja odkovkov. Ogled kovačnice smo zaključili z ogledom toplotne obdelave, čiščenja-peskanja, končne kontrole in priprave za odpremo odkovkov.

V oddelku ročno orodje smo si ogledali proces proizvodnje ročnega orodja. Predstavili so nam tudi proces hladnega kovanja.

Ekskurzija se je zatem nadaljevala v obratu strojna oprema. Na kratko so nam predstavili zgodovino obrata in predstavil njihove proizvode – namenske proizvodne celice in linije, ki so običajno delno ali popolnoma avtomatizirane. V fazi montaže smo si ogledali več namenskih strojev. Vidni so bili vsi bistveni elementi stroja, zgradba stroja in pojasnjen je bil način delovanja. Zelo nazorno je bil prikazan njihov strojni park za mehansko obdelavo sestavnih elementov strojev. Nazadnje je bila predstavljena merilnica s pripadajočo opremo in njenim poslanstvom v proizvodnem procesu izdelave strojev in zagotavljanja kakovosti.

Proizvodni obrat GKN driveline je bil naša naslednja točka ogleda. Na začetku so nam predstavili podjetje in njihovo proizvodnjo. Sledil je podrobnejši ogled proizvodnih linij vseh njihovih proizvodov. Še posebej smo občudovali njihove linije, ki obratujejo praktično brez zalog, z zelo majhnim številom delavcev in izjemno sinhronizacijo delovnih korakov. Vse kaže na to, da so bili proizvodni procesi zelo skrbno načrtovani, da se v ozadju skriva inovativnost, znanje in poznavanje svetovnih smernic in trendov.

Ekskurzija v Unior.
Ekskurzija v Unior.

Strokovne ekskurzije se je udeležilo 22 študentov. Zaključek ekskurzije je bil okrog 13. ure.

Napisal: Ivan Gubenšek

Celje, 20. 3 .2012

 


Študenti in predavatelji VSŠ obiskali tovarno AUDI v Ingolstadtu

V torek, 29. 3. 2011, smo predavatelji in študenti prvih in drugih letnikov strojništva v okviru strokovne ekskurzije obiskali tovarno AUDI v Ingolstadtu. Poleg tovarne smo obiskali še muzej Audi in staro mestno jedro. Kljub temu da je bila pot dolga, se je izplačala, saj smo bili nagrajeni z več kot dve uri strokovnega vodenja med množico robotov, proizvodnih linij in sistemov v impozantni tovarni. O tem gotovo govorijo že same številke, ki pričajo o velikosti in dobri organiziranosti te tovarne.
Naj na tem mestu izpostavimo le nekatere, ki so nam jih zaupali ob ogledu:
– velikost tovarne 980 x 400 metrov,
– imajo več kot 1600 robotov,
– čas izdelave avta je okrog 30 ur,
– vsako minuto in pol zapelje s traku dokončan avtomobil, 
– na karoseriji roboti zavarijo preko 5000 točkovnih zvarov,  
– delovno okolje je izredno ergonomsko izpopolnjeno, 
– vsak dan izdelajo 2500 avtov, 
– celoten sistem ima preko 23000 zaposlenih,
– vsak avto je izdelan po naročilu, samo dva avtomobila na leto sta popolnoma enaka,
– njihova kuhinja na dan pripravi 7000 toplih obrokov za svoje zaposlene. 

Iz same tovarne v albumu ne boste našli slik, ker je v njej prepovedano slikati, ogledate pa si lahko slike iz muzeja in ogleda mestnega jedra, ali pa se na spletni strani tovarne virtualno sprehodite po njej.

Album slik s strokovne ekskurzije v tovarno AUDI >>
Spletna stran tovarne >>
Virtualni sprehod po tovarni >>


Projekt priprave višješolskega programa AVTOSERVISNI MENEDŽMENT

V torek, 14. junija 2011, smo gostili na ŠCC VSŠ predstavnike Obrtne zbornice Slovenije, Centra za poklicno izobraževanje in pripravljalce katalogov znanj v višješolskem programu AVTOSERVISNI MENEDŽMENT.
Predsednik sekcije avtoserviserjev na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije gospod Šel Ivan je v vabilu na strokovno srečanje zapisal takole:
Višješolski študijski program je plod dolgoletnih prizadevanj sekcije avtoserviserjev pri OZS za vzpostavitev vertikale v izobraževalnih programih s področja avtoservisne stroke. Verjamemo, da bo z vzpostavitvijo izobraževanja omogočeno mnogim izboljšanje strokovnosti in zadoščena želja po najboljši možni izobrazbi na strokovnem področju na domačih tleh – tako v družinskih podjetjih kot v drugih firmah, ki so povezane z avtoservisiranjem. Prav zato bi se vam za vaš prispevek in vaše sodelovanje pri pripravi programa radi zahvalili skupaj s predstavniki Centra RS za poklicno izobrazevanje, ki nas je pri pripravi progama ves čas usmerjal in nam nudil strokovno podporo.

Slika%2003
Na svečani podelitvi potrdil so spregovorili še:
gostitelj – gospod Razpet, ravnatelj VSŠ,
gospod Čuš, predsednik Odbora za izobraževanje OZS,
gospod Šteferle, predstavnik OZS v Strokovnem svetu,
gospa Žnidarič, predstavnica CPI,
gospod Šel, predsednik UO sekcije avtoserviserjev pri OZS. 
Višja strokovna šola Celje tudi s tem dogodkom potrjuje svoje poslanstvo, v katerem imamo zapisano:
šola skupaj z gospodarstvom zagotavlja učinkovit in družbeno odgovoren prenos znanj v prakso in ustvarjamo dobro zaposljiv inženirski kader.


Projekt: LDV mobility INES – inovative European school

Del usposabljanja v firmi SKZ.

V času od 4. do 10 septembra 2011 je 7 učiteljev in predavateljev ŠCC in VSŠ v okviru projekta z nazivom »LDV mobility project: INES – inovative European school« obiskalo podjetje SKZ v Wurzburgu v Nemčiji. Že ime SKZ – Suddeutsche Kunststoff-Zentrum pove, da gre za zelo velik inštitut v Nemčiji, ki je specializiran za področje izobraževanja, raziskav, certificiranja produktov in tehnologij povezanih z umetnimi materiali.

Ogledali smo si njihov center za usposabljanje varilcev cevovodov iz različnih umetnih mas za plin, vodovod in komunalne odplake ter ostale potrebe v živilski in kemijski industriji. Vsa usposabljanja izvajajo v skladu z veljavnimi standardi in predpisi na podlagi katerih tudi po uspešnem preverjanju izdajajo certifikate o usposobljenosti za varjenje cevovodov in ostalih produktov iz umetnih mas.

Za potrebe izobraževanja in certificiranja imajo na voljo praktično vse naprave in pripomočke vodilnih svetovnih proizvajalcev varilne opreme, zato lahko izvajajo tudi primerjave med različnimi sistemi.

Podjetje je bilo ustanovljeno že leta 1961. Leta 1994 pa so zgradili nov velik center za testiranje in certificiranje različnih proizvodov iz umetnih mas. V času obiska smo si podrobno ogledali njihov testni center za izvajanje mehanskih, kemijskih, fizikalnih in drugih specialnih analiz.

Podjetje SKZ (http://www.skz.de) sodeluje tudi v mednarodnih raziskovalnih projektih. V svojih laboratorijih velikosti 6200m2 opravijo na leto okrog 600 usposabljanj, sodelujejo pa tudi na preko 100 seminarjih in konferencah. Podjetje zaposluje preko 250 ljudi ter ima 11000 rednih članov iz industrije po vsej Nemčiji.

 

IMG_4130M IMG_4280M
IMG_4294M IMG_4268M


S podjetjem SKZ smo preko mednarodnega projekta že sodelovali v preteklosti, zato nam tokratni obisk predstavnikov ŠC Celje odpira možnosti nadaljnjega sodelovanja na izobraževalnem in strokovnem področju.


LOGISTIKA NIMA MEJA

Leta 2009 je na Šolskem centru Celje v okviru mednarodnega sodelovanja z JV Evropo potekal projekt, v katerem so poleg naših študentov Višje strokovne šole in dijakov Srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko sodelovali še dijaki iz naslednjih partnerskih šol:
– Srednja prometna škola, ASUC »Boro Petrusevski«, Skopje, Makedonija,
– Tehnička škola Zaječar, Srbija, 
– Tehnička škola Pirot, Srbija,
– Srednja škola »Dositej Obradović«, Novi Kneževac, Srbija, 
– Tehnička škola Šabac, Srbija,
– Željeznička tehnička škola Beograd, Srbija,
– Tehnička škola »Rade Metalac«, Leskovac, Srbija, 
– Tehnička škola »Radoje Ljubićić« Užice, Srbija,
– Škola za cestovni promet, Zagreb, Hrvaška,
– Mješovita srednja saobraĉajna škola, Sarajevo, Republika Bosna in Hercegovina. 

Cilj projekta je bila izdelava slovarja, ki vsebuje besede in pogosto rabljene besedne zveze, vezane na prometno in logistično stroko, v vseh jezikih sodelujočih držav ter v angleščini.
S projektom smo želeli zbližati in spoznati mlade bodoče logiste in njihove učitelje ter tako pripraviti temelje tudi za kasnejša strokovna sodelovanja. Hkrati je bil projekt priložnost za druženje in spoznavanje različnih kultur.

Album slik z obiskov v okviru projekta.

Rezultat projekta LOGISTIKA NIMA MEJA je:


 Sodelovanje s šolo v Nemčiji – Singen

Več o šoli v Singnu lahko izveste na naslovu:

http://www.hgs-singen.de

 


Projekti Leonardo da Vinci

Preko mednarodnih projektov Phare in Leonardo de Vinci pa sodelujemo še z večimi ustanovami v evropskih državah.

Aktivnosti v zvezi z mednarodnim sodelovanjem vodi Natalija Bela, prof..


Študij na Nizozemskem Meni spletnega gradnika Študij na Nizozemskem

Študij%20v%20tujini%20v%20letih_00-01
Na Nizozemskem je več naših študentov nadaljevalo študij. Šola se nahaja v Utrehtu. Več informacij o tej šoli lahko najdete na njenih spletnih straneh z naslovom:

http://www.hu.nl

Naši študentje imajo možnost nadaljevanja študija tudi v tujini. Že od leta 1999 poteka sodelovanje s šolo v Utrehtu na Nizozemskem. Študij v tujini predstavlja poseben izziv in odlično podlago za potrditev naših študentov.

Študij%20v%20Utrehtu%20v%20letih%2099-00
 


Sodelovanje s podjetji

Aktivno smo se morali vključiti v organiziranje praktičnega izobraževanja za študente, saj šola večini študentov še vedno pomaga poiskati prosta mesta po skoraj vsej Sloveniji.

Sklenili smo partnerstvo s šolo z Nizozemske ter z njo tudi podpisali partnersko pogodbo o dolgoročnem sodelovanju. To je inštitut Hogeschool iz Utrechta, ki zdržuje pet visokih šol in ima preko 24.000 študentov. Že nekajkrat nas je obiskal direktor za mednarodne stike, dr. P. Scholten. Tudi mi smo obiskali omenjeno partnersko šolo in spoznavali nizozemski izobraževalni sistem ter sodelovanje šol s podjetji.


Projekt: PREBUJAMO USTVARJALNOST

Na prireditvi, ki poteka vsako leto pod delovnim naslovom »PREBUJAMO USTVARJALNOST«, se predstavljajo študentje na malo drugačen način. Odkrivajo svoje obštudijske dejavnosti in talente ter se medsebojno spoznavajo in povezujejo.

Pobudo za organizacijo le-tega je leta 2005 podala Višja strokovna šola Šolskega centra Celje. Želja, da bi takšno ali še kakšno drugo sodelovanje postalo tradicionalno se iz leta v leto bolj potrjuje, saj verjamemo, da s temi povezavami širimo svoje izkušnje in presegamo obstoječe ter tako pripomoremo k večji odprtosti naših študentov.

Več o projektu na spletnem naslovu: PREBUJAMO USTVARJALNOST


Projekt: UJEMI SVOJ POKLIC

Ena izmed pomembnejših odločitev v življenju je izbira poklica. Na njo vplivajo trije temeljni dejavniki. Prvi je bojazen glede poklica, drugi ambicioznost in tretji vpliv staršev. Miselnost, da te poklicne šole omejijo, je posledica nepoznavanja tehniških programov.

Zaradi navedenih dejstev in zaradi izkušenj na že realiziranih projektih (nastop na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju) je prišlo do spremenjenega pristopa k promociji poklicev in poklicnega izobraževanja.

V okviru Šolskega centra Celje smo bili tudi na VSŠ aktivno vključeni v promocijo tehničnih smeri pri izbiri nadaljnje poklicne in inženirske kariere.

Več o projektu na spletnem naslovu: UJEMI SVOJ POKLIC

Skip to content