Pravilnik o varnosti strojev 75/2008 s popravki 66/2010
Na podlagi 2. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 99/04

Popravki  iz P R A V I L N I K A
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varnosti strojev
začnejo veljati 15.decembra 2011.

Označeni so z rdečo barvo.