2. II. IZJEME
2.1 3. člen - (izvoz v tretje države)

Ta pravilnik ne zajema električne opreme, namenjene za izvoz v države, ki niso članice Evropskega gospodarskega prostora.
    Evropski gospodarski prostor predstavljajo poleg držav članic EU še Islandija, Liechtenstein in Norveška.