Višja strokovna šola Celje se je na Dnevu raziskovalcev 2018 v prostorih Osrednje knjižnice Celje predstavila z demonstracijo inovativnega programa CES EduPack.

Slike z Dneva raziskovalcev 2018 in z naše stojnice si lahko ogledate tukaj:


Prireditev je potekala dne, 28. 9. 2018 od 10:00 do 17:00 v Osrednji knjižnici Celje.    

Prenos brošure s programom vseh raziskovalcev >>

Vabimo vas, da se nam pridružite dne, 28. 9. 2018 od 10:00 do 17:00 v mestni knjižnici Celje.

Nekaj informacij o tem inovativnem programu si lahko preberete že sedaj v našem prispevku, ki smo ga na spletnih straneh VSŠ objavili že 3.7.2018


Sodelovanje VSŠ z univerzo CAMBRIDGE.

V letu 2018 smo na VSŠ v sodelovanju z univerzo Cambridge pričeli uporabljati inovativen programski paket podjetja GRANTA Design Material Inteligence, ki se ukvarja z materiali.

V podjetju GRANTA so razvili program za učenje in spoznavanje materialov z imenom CES EDUPack.

V Sloveniji smo prvi, ki smo pridobili ta inovativen program, ki vsebuje zelo natančne in obširne podatke o preko 4000 različnih materialih.

Z nakupom tega inovativnega programa bomo lahko tako rednim kot izrednim študentom na inovativen in grafično zanimiv način prikazali  značilnosti materialov in predvsem medsebojno odvisnost množice lastnosti na uporabnost le teh v praktičnem inženirskem procesu izbire, uporabe in obdelave inženirskih materialov. Program pa je zelo zanimiv tudi za izvedbo seminarjev, saj deluje na treh nivojih zahtevnosti, ki omogočajo boljšo preglednost tako za laične uporabnike, kakor tudi za profesionalce na področju gradiv.

 

Sodelovanje VSŠ in univerze CAMBRIDGE pri uvajanju in uporabi CES EduPack v Sloveniji.

Sodelovanje VSŠ in univerze CAMBRIDGE pri uvajanju in uporabi CES EduPack v Sloveniji.

Preko spodaj navedenih spletnih povezav se lahko bolj natančno seznanite s prednostni programa pri poučevanju lastnosti množice materialov  in tehnologij, ki so povezane z njihovo predelavo, reciklažo in energetskim odtisom, ki ga puščajo v okolju.

Osnovan stran CES EDU Pack: http://www.grantadesign.com/education/edupack/

Ključna poglavja, ki jih program nudi: http://www.grantadesign.com/education/topics/index.htm

Program je spodoben prikazati vizualno podatke o preko 4000 materialih na način tabele (baza merskih vrednosti), grafa (primerjava dveh poljubnih parametrov npr. gostote in trdnosti na grafični način za vse izbrane materiale) ter spodobnosti za obdelavo(tehnološke lastnosti): http://www.grantadesign.com/education/edupack/tools.htm 

V nekaterih državah (Francija je skoraj 100% pokrita) že imajo omenjen program, v Sloveniji pa na VSŠ Celje orjemo ledino pri uvedbi in uporabi programa v izobraževalni proces, zato želimo vedenje o prednostih programa posredovati tudi vsej zainteresirani javnosti. Enak program uporabljajo tudi v naši neposredni soseščini in sicer v Trstu, Zagrebu, Grazu in Leobnu.


V spodaj prikazanem video posnetku profesor Mike Ash – Granta Design, Cambridge (UK)  predstavlja osnovne značilnosti in namen programskega paketa CES EduPack.

 


Za več informacij glede programa ali izvedbe seminarjev sem na voljo na peter.cetina@sc-celje.si

Skip to content