Za vse študente, ki so se prvič vpisali v 1. letnik/ciklus organiziramo uvodni dan, in sicer

  • v četrtek, 28. 9. 2017 ob 17. uri v predavalnici B12 za izredne študente in
  • v petek, 29. 9. 2017 ob 8. uri v predavalnici B12 za redne študente.
Skip to content