Tradicionalna strokovna ekskurzija v šolskem letu 2015/16 se je odvijala na dan 16.3.2016. Na ogledu podjetij Unior, d. d. in Ramax, d. o. o. so bili redni študenti strojništva – 2. letnik.

Najprej je sledil ogled obrata Kovačnica. V oddelku orodjarne smo videli tehnološke faze izdelave utopnih orodij. Podrobneje smo lahko spremljali številne HSC obdelave utopnega orodja v trd material, ogledali smo si delovanje potopne erozije in podrobneje spoznali metode in postopke zaključne ročne dodelave in popravila utopnega orodja. Ogled kovačnice smo pričeli z ogledom kovaških kladiv in preš v kovačnici. Podrobno smo spoznali delovne korake pri utopnem kovanju od segrevanja materiala, kovaškega valjanja, utopnega kovanja in obrezovanja odkovkov. Zelo zanimivo je bilo opazovati delo robotiziranih postopkov kovanja, kalibriranja in obrezovanja odkovkov. Ogled kovačnice smo zaključili z ogledom toplotne obdelave, čiščenja-peskanja, končne kontrole in priprave za odpremo odkovkov. Pot nas je vodila skozi obrat Ročno orodje. Podrobno so nam predstavili delovne korake izdelave ročnega orodja, vse od prevzemne kontrole odkovkov do končne embalaže izdelkov.

ekskurzija_studentov_2016-1
Varnost je tudi med ogledi proizvodnje na prvem mestu.

Ekskurzija se je zatem nadaljevala v obratu Strojna oprema, kjer se izdelujejo namenske proizvodne celice in linije, ki so običajno popolnoma avtomatizirane. V fazi montaže smo si ogledali namenske stroje za obdelavo določenih sestavnih delov avtomobilov. Vidni so bili vsi bistveni elementi stroja in zgradba stroja. Zatem je sledil ogled strojnega parka, kjer lahko obdelujejo sestavne elemente strojev na izjemno ozke tolerance. Nazadnje je bila predstavljena merilnica s pripadajočo opremo in njenim poslanstvom v proizvodnem procesu izdelave strojev in zagotavljanja kakovosti.

 

Varnost je tudi med ogledi proizvodnje na prvem mestu.

ekskurzija_studentov_2016-3
Pred vhodom v podjetje Unior,d.d.

Po ogledu Uniorja smo nadaljevali pot v Slovenske Konjice v podjetje Ramax, d. o. o. Sledil je ogled podjetja od konstrukcije, proizvodnje orodij in izdelkov do kontrole in tehnologije. Demonstrirali so nam delovanje optičnega merilnega stroja na konkretnem izdelku, ki je popolnoma računalniško voden. Spremljali smo celoten proces merjenja preko kamere in na koncu smo si lahko ogledali merilni protokol meritve.

Omenjena ekskurzija je bila študentom zelo všeč, saj so lahko spoznali številne primere dobre prakse v strojništvu.

ekskurzija_studentov_2016-2
Udeleženci ekskurzije.

 

Skip to content