V mesecu avgustu je referat odprt od 7.00 do 15.00, razen v ponedeljek, 22. 8. 2016, ko bo referat zaprt od 9.00 do cca 13.00 zaradi seminarja.

V mesecu septembru začnemo z običajnim delovnim časom tudi popoldne.

Vlasta Vrbančič, referentka za študijske in študentske zadeve

Skip to content