Si želiš zanimivo in dinamično delo v gradbeništvu? Si želiš delati v kolektivu, ki ti omogoča osebno in strokovno rast?

Če si odgovorna, samoiniciativna in komunikativna oseba, z dobrimi sposobnostmi za vodenje projektov, izvajalcev in sodelavcev se pridruži podjetju KOP BREŽICE d.d.!

 Zavedamo se, da so za dosego želenih poslovnih rezultatov v največji meri zaslužni uspešni in odgovorni zaposleni, zato novim sodelavcem omogočamo osebnostno in karierno rast.

Zaradi rasti podjetja vabimo k sodelovanju absolvente oz. študente zaključnih letnikov

za delovno mesto

POMOČNIK VODJE ASFALTERSKIH PROJEKTOV

 Izzivi, s katerimi se bo srečeval izbrani kandidat:

 • dnevno razporejanje delavcev na posamezne delovne naloge in sestavljanje delovnih ekip, v skladu s planom napredovanja gradbenih del in usposobljenostjo posameznih delavcev
 • mikro-organizacija gradbišča in vodenje manjših gradbišč
 • pomoč pri sestavi planov izvedbe del
 • priprava ponudb
 • skrb za kvalitetno izvedbo asfalterskih del ter za dosledno izvajanje del po tehnoloških projektih gradbišča
 • spremljanje in nadzor dela delavcev in delovnih skupin z vidika kvalitete del, usklajenostjo del s projektom, racionalno uporabo ter izkoriščanje delovnih sredstev in materiala
 • vodenje evidenc, vodenje vseh vrst gradbiščne dokumentacije, izdelava gradbene knjige vključno s prilogami.
 • ugotavljanje delovne uspešnosti delavcev
 • dnevno poročanje vodstvu o stanju na gradbišču, dajanje predlogov glede tehnoloških izboljšav pri izvedbi asfalterskih objektov
 • pravočasno obveščanje vodstva gradbišča o potrebah po materialnih in človeških virih – izdaja zahtevnic
 • prevzem materiala in skrb za njegovo vgradnjo v skladu z zahtevami stroke in zavarovanje pred kvarjenjem in odtujitvijo
 • neposredno izvajanje vseh ukrepov za zavarovanje posebno nevarnih mest na gradbišču in posebno nevarnih faz izvedbe del
 • odgovornost za določanje relativne višine in postavljanje profilov vseh vrst ter sodelovanje z geodetsko službo
 • neposredno izvajanje vseh predpisov iz varstva pri delu in drugih internih navodil družbe
 • odgovornost za izobraževanje in usposabljanje delavcev, po potrebi tudi s praktičnimi prikazi
 • komunikacija z naročniki ob izvedbi in prevzemu del
 • izdelava dokumentacije za predajo del naročniku in obračun
 • komunikacija z naročniki ob reklamacijah izvedenih del
 • druga dela po nalogu nadrejenega

 

Zaželena znanja, izkušnje in kompetence:

 • ali VII. stopnja izobrazbe smer gradbeništvo, komunala
 • usposobljenost za delo z osebnim računalnikom
 • poznavanje strokovnih standardov in predpisov v gradbeni stroki
 • komunikativnost in sposobnost dela v timu
 • dobre organizacijske in vodstvene sposobnosti
 • sposobnost reševanja konfliktnih situacij
 • izpit B kategorije

 

Kaj podjetje ponuja:

 • zaposlitev preko študentske napotnice oz. za določen čas z možnostjo podaljšanja in kasnejše zaposlitve za nedoločen čas
 • raznoliko in dinamično delo
 • nagrajevanje za dobre dosežke
 • potrebna usposabljanja

Prošnje lahko posredujete po pošti na naslov podjetja KOP Brežice d.d., CPB 9, Brežice  ali na e-mail: info@kop-brezice.si. Informacije na tel: 031 216 410 (Matic Moškon).  Rok za prijavo je 28.02.2021.

Skip to content