UJEMI SVOJ POKLIC

O projektu

O projektu Urnik dogodkov Sponzorji Kazalo Kje bo

UČENJE ZA BOGATO ŽIVLJENJE

Org. odbor
Projektni partnerji
Promocija
Kronika
Forum
Več informacij

 

 

Slika razstavišča. Nalagam....

Ves čas prireditve smo bili na prizorišču in v fotografski objektiv ujeli dogajanje. Slike s prireditve si lahko ogledate s pritiskom na kazalec desno.

Več slik s prireditve

C

   

UJEMI SVOJ POKLIC

Povzetek projekta

Ena izmed pomembnejših odločitev v življenju je izbira poklica. Na njo vplivajo trije temeljni dejavniki. Prvi je bojazen glede poklica, drugi ambicioznost in  tretji vpliv staršev. Miselnost, da te poklicne šole omejijo je posledica nepoznavanja tehniških  programov.

Zaradi navedenih dejstev in zaradi izkušenj na že realiziranih projektih (nastop na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju) je prišlo do spremenjenega pristopa k promociji poklicev in poklicnega izobraževanja.

Bližnjice

bullet

Album slik (četrtek 18.11.2004) NOVO!

bullet

Kako nas najdete?

bullet

Tloris postavitve predstavitvenih prostorov

bullet

Kdo vse sodeluje?

bullet

Več informacij o projektu

bullet

Poklici

bullet

Izvajalci

bullet

Forum

Program preirediteve

bullet

Program osrednje predstavitve poklicev NOVO!

Programski svet socialnih partnerjev je pripravil spremenjen način promocije poklicev, da jih približa ciljnim skupinam, katerim je promocija poklicev sploh namenjena – predvsem učencem in njihovim staršem. Izkušnje kažejo, da imajo glavni vpliv na poklicno odločitev prav starši. Delo na področju regijske promocije je zastavljeno tako, da bodo mladim, staršem in drugi strokovni javnosti predstavljene izobraževalne in zaposlitvene možnosti. Zelo pomembno je, da se lahko v regijah sami odločamo oziroma izbiramo poklice, za katere bomo navduševali mlade in njihove starše. Seveda bomo v promocijo pritegnili tudi delodajalce, strokovno javnost in upravljalce človeških virov v naši regiji. Skupaj s partnerji smo pripravili program, s katerim se bo v okviru naše regije prikazalo poklicno tradicijo in trende, deficitarne poklice, možnost praktičnega izobraževanja pri delodajalcih in neposreden dostop do zaposlitvenih možnosti. Cilji promocije so podrobno predstavljeni v rubriki "Promocija".

 

Več o projektu.

O projektu | Org. odbor | Projektni partnerji | Promocija | Kronika | Forum | Več informacij

 Spletne strani projekta: UJEMI SVOJ POKLIC.
Osrednji dogodek bo  18. in 19. novembra na Šolskem centru Celje.

________________________________________________________

Oblikovanje in postavitev strani: Peter Četina