Za več informacij klikni na sliko.
Vir: (Foto Barbara Reya – GZS) Za več informacij klikni na sliko.

Ljubljana, 10. marca 2016 – GZS je danes že 48. podelila Nagrade za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke kot priznanje tistim gospodarstvenikom, ki že vrsto let uspešno vodijo svoja podjetja. Nagrajencev je 7, prihajajo pa iz 5 slovenskih regij in 5 dejavnosti.

Letos je med nagrajenci tudi gospod Andrej Poklič, ki je tudi član Strateškega sveta naše Višje strokovne šole. Za prejem prestižne nagrade mu iskreno čestitamo.

Več si lahko preberete na spletni strani GZS. Vabljeni >>

 

 


Nagrado prejmejo jo tisti gospodarstveniki, ki več let dosegajo odlične rezultate na domačem in svetovnih trgih, so pomembni v svojih tržnih nišah in uspešni v boju s konkurenco. S svojim delovanjem in aktivnostmi dokazujejo, da je mogoče odlične rezultate v zadovoljstvo vseh deležnikov – kupcev in lastnikov, zaposlenih in okolja – doseči tudi v najzahtevnejših pogojih poslovanja. Prejemniki nagrade se tako uvrstijo v družbo najvidnejših gospodarstvenikov, ki s svojim delovanjem pomembno sooblikujejo gospodarsko in družbeno okolje, v katerem delujejo.

Letos je med nagrajenci tudi gospod Andrej Poklič, ki je tudi član strateškega sveta naše Višje strokovne šole. Iskreno mu čestitamo.

Andrej Poklič, ki je od leta 2006 vodil podjetje GKN Driveline v Zrečah, je v letu 2015 postal direktor skupine 5 GKN evropskih podjetij, ki vključuje tudi podjetje v Zrečah. 
Podjetje GKN Driveline Slovenija, proizvajalec homokinetičnih zglobov, tripod in polgredi za avtomobilsko industrijo, je začelo delovati leta 1986 kot Uniorjev obrat. Leta 2009 pa ga je v celoti prevzel angleški GKN Industries Limitied.
Po zaostrenih razmerah v avtomobilski industriji leta 2008, je podjetje že v 2014 doseglo 42 odstotkov višjo prodajo glede na leto 2008. K temu so pripomogle njihove konkurenčne prednosti, ki zajemajo ponudbo sistemskih rešitev, globalno tržno prisotnost, proizvodno-tehnološko dovršenost, ekološko-energetsko prijaznost in fleksibilnost prilagajanja zahtevam kupcev. Skupaj z odjemalci razvijejo ali dopolnijo proizvod skladno z njihovimi zahtevami. Zato veliko vlagajo v posodobitev tehnološke opreme, vključno z robotizacijo in avtomatizacijo, širitev proizvodnih površin in kapacitet. Razvojni strokovnjaki sodelujejo v razvojnih skupinah lastnika, ki razpolagajo z najsodobnejšo tehnološko opremo.

Prodaja družbe se je v zadnjih 3 letih povečevala povprečno 7 % letno, kar je bilo petino hitreje kot dejavnost. Več kot 93 % prodaje ustvarijo na tujih trgih, v zadnjem obdobju so bistveno povečali svojo prodajo na francoskem, pa tudi na slovenskem trgu. Dodana vrednost na zaposlenega je v 2014 znašala 45.550 EUR, kar je bilo desetino več kot v dejavnosti. Število zaposlenih se je zadnjih 3 letih vsako povečalo v povprečju za 3,4 %, plače na zaposlenega za 5 %, kar je več kot še enkrat hitreje v dejavnosti (2,3 %). Povprečna dobičkonosnost kapitala je bila pri 17 % in je bila dve tretjini višja od dejavnosti, v povprečju se je vsako leto povečala za šestino. Likvidnost podjetja je 50 % boljša od dejavnosti.

V družbi, ki beleži rast števila zaposlenih, se preko 2/3 zaposlenih redno izobražuje. Sredstva namenjajo tudi za štipendije, ki so jih v letu 2015 podelili skupno 25. Za stalno informiranost in ozaveščenost zaposlenih imajo izdelan Kodeks vedenja, predvsem pa delujejo po komunikacijskem kanalu »od zgoraj navzdol in obratno«. Redno izvajajo tudi anketo o mnenju zaposlenih in merijo indeks pozitivne klime.
Družba intenzivno sodeluje in je donator v projektih lokalnega okolja (športna društva, kulturne ustanove, šole).

(Povzeto iz obrazložitve nagrade za leto 2015 po spletni strani GZS)

Skip to content